3. bud

Det tredje bud

Du skal holde hviledagen hellig.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter eller forsømmer Guds ord, men holder det hellig og gjerne hører og lærer det.

 

125. Hva blir vi befalt i det tredje bud?

At vi skal holde hviledagen hellig.

* 126. Hvorfor kalles den hviledag?

Fordi Gud selv hvilte på den sjuende dagen, etter at han på de seks første dagene hadde skapt himmel og jord.

1 Mos 2:3.

127. Hvilken dag er hviledagen?

Jødenes hviledag, sabbaten, er lørdag, den sjuende dag i uken da Gud hvilte. Men vår hviledag er søndag, da Kristus stod opp fra de døde.

128. Hvordan skal vi holde hviledagen hellig?

Vi skal bruke hele dagen til hellige tanker, ord og gjerninger og til å fremme vår egen helliggjørelse.

129. Hva fremmer da vår helliggjørelse?

Flittig å høre, lese og tenke over Guds ord både i kirken og i vårt eget hjem.

Joh 17:11, 17. Hellige Far! Hellige dem i sann- heten! Ditt ord er sannhet.

130. Hvordan skal vi høre forkynnelsen av Guds ord?

Med hjertelig andakt og et sant forsett om å ville leve etter det.

Jak 1:22. Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.

* 131. Går vi i kirken bare for å høre prekenen?

Nei, også for å prise Gud og oppvekke hverandre til å omgås med ham i kjærlighet.

Kol 3:16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.

132. Er vi ferdige med alt når gudstjenesten er slutt?

Nei, vi må siden trykke sannheten kraftigere inn i hjertet ved å be, tenke over det vi har hørt, og prøve oss etter det. I dette indre tempel, som er en stille ånd, skal vi tjene Gud, takke ham, tilbe ham og ta hans ord rett nær til hjertet.

Luk 11:28. Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!

133. Hva ondt forbys i det tredje bud?

Å forakte eller forsømme Guds ord, eller la oss hindre i vår andakt ved verdslige ting.

134. Hvem forsømmer Guds ord?

Den som uteblir fra kirken uten at det er virkelig nødvendig, og den som lar være å bruke Ordet hjemme.

Hebr 10:25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane.

135. Hvem forakter Guds ord?

Den som prater, sover eller oppfyller sitt sinn med fremmede tanker når Ordet blir forkynt eller lest.

Pred 4:17. Vokt din fot når du går til Guds hus! Kom dit for å høre! Det er bedre enn når dårene bærer fram offer.

136. Hvordan vanhelliger en hviledagen?

Når en bruker den til unødvendig arbeid, og til syndige fornøyelser som dans, pengespill, svirelag, å besøke teatre og lignende forlystelsessteder. Dette er alltid synd i seg selv, men dobbelt synd på helligdagene.

137. Er da ingen gjerning tillatt om søndagen?

Jo, virkelig nødvendige gjerninger, som ikke kan utsettes, og kjærlighetsgjerninger, som alltid kan gjøres.

Luk 14:5. Matt 12:7.

138. Holdes hviledagen hellig ved bare å la være å gjøre noe?

Nei, en må i stedet omgås desto flittigere med Gud i hjertet, og legemets hvile må fremme sjelens arbeid.

139. Trenger vi da til en hviledag hver uke?

Ja, sjelen vår trenger den åndelige hvile og felles oppbyggelse som er høyst nødvendig.

 

Neste: Om lovens andre tavle

Tilbake til innholdsfortegnelsen