Om lovens andre tavle

140. Hva er i korthet innholdet av den andre tavle?

Kjærlighet til oss selv og vår neste.

Matt 22:39. Du skal elske din neste som deg selv.

141. Er det da rett å elske seg selv?

Ja, men ikke på en urett og syndig måte, for da er selvkjærligheten årsak til alt ondt.

142. Hva består den syndige og urette selvkjærligheten i?

Å søke noe en innbiller seg er til nytte, ære eller fornøyelse for seg selv, på en måte som strir mot Guds vilje og kjærligheten til nesten.

143. Hva er rett og uskyldig selvkjærlighet?

En lyst inngitt av Gud til å fremme sin sanne velferd og salighet.

144. Hva skal du ha mest omsorg for, sjelen eller legemet?

Sjelen, for den er den edleste og udødelige del.

Matt 16:26. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade sin sjel?

* 145. Skal jeg da ikke sørge for legemet?  

Jo, i sin rette orden og til de nødvendige behov. Ef 5:29. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det.

* 146. Skal ikke kjødet korsfestes og legemet undertrykkes?

Jo, det er sikkert. For ellers strir det mot sjelen, fordi synden bor også i legemet og kalles kjød.

1 Kor 9:27. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom.

Kol 3:5. død da deres jordiske lemmer.

Rom 13:14. Ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!

147. Hva lærer den andre tavle meg om mitt forhold til min neste?

Jeg skal ha det samme sinnelag overfor ham og alltid gjøre det samme mot ham som jeg ønsker at han skal gjøre mot meg.

Matt 7:12. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene.

148. Hvordan kan jeg da etter denne regelen finne hva som er rett eller urett mot min neste?

Når jeg setter meg i min nestes sted og tenker over om jeg ville bli slått, bannet, bedratt, bestjålet og baktalt av ham, da sier min selvkjærlighet nei. Derfor er den for meg en regel for kjærlighet mot min neste. Den viser også hva godt jeg bør gjøre mot ham i stedet for det onde.

149. Hvem er min neste?

Alle mennesker, edle eller uedle, kristne eller hedninger, onde eller gode, venner eller fiender, og særlig de vi vet lider nød, og som vi kan hjelpe.

Apg 17:26. Han (Gud) lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike.

Luk 10:29.

* 150. Er det da ingen forskjell eller grad i den kjærlighet en skal ha til sin neste?

Jo, jeg er mer forpliktet til å øve kjærlighet jo nærmere min neste er knyttet til meg, enten legemlig ved slektskap, svogerskap, vennskap, naboskap eller velgjerninger som han har gjort mot meg, eller åndelig ved felles tro, håp, kjærlighet og alvor i å søke Guds rike.

Gal 6:10. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.

151. Skal jeg da også elske min fiende som meg selv?

Ja.

Matt 5:44–45. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som for- følger dere, for at dere kan være barn av deres Far i himmelen.

* 152. Kan jeg da ikke hate en ugudelig?

Nei, jeg skal sørge for hans beste, like mye som for noen annens. Særlig skal jeg elske og vise omsorg for sjelen hans. Men jeg må vokte meg så jeg ikke samtykker i den synden han gjør.

* 153. Er det nok at vi med ord og ansiktsuttrykk viser oss kjærlige mot vår neste?

Nei, kjærligheten må endelig vise seg i gjerning og sannhet.

1 Joh 3:18. La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

* 154. Hvorfor skal vi elske vår neste?

For Guds skyld, som lærer oss det med sitt ord og eksempel.

1 Joh 4:11. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

155. Hvor lærer jeg mer om kjærligheten til min neste?

I de sju siste bud, som hører til den andre tavle.

156. Hvilket er det første bud som hører til den andre tavle?

Det fjerde bud.

 

Neste: 4. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen