5. bud

Det femte bud

Du skal ikke slå i hjel.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme eller gjør ham noe vondt, men hjelper ham når han er i nød.

 

190. Hva ondt forbys i det femte bud?

Ethvert mord og drap som ikke skjer etter øvrighetens lovlige dom eller befaling, men av egen hevngjerrighet.

191. Hvor mange slags mord er det?

To slags. Det grove når en virkelig utfører handlingen, og det subtile eller fine når en har et hatefullt hjerte og viser hat med ord og ansiktets miner.

192. Hvordan slår en sin neste i hjel ved gjerning?

  • Ved å skyte, slå, stikke, forgifte eller lignende, eller ved å la være å hjelpe en som er i

1 Mos 9:6. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker.

Eller det kan skje:

  • Ved å påføre sin neste stor hjertesorg eller ta levebrødet fra Dette kan skje langsomt og hemmelig.

Sir 34:23. Den dreper sin neste som tar hans livsopphold fra ham, og den utøser blod som frarøver en arbeider hans lønn.

193. Men om en ikke fysisk tar livet av sin neste, kan en da likevel drepe ham ved et hatefullt hjerte og ved harde ord?

Ja, det lærer Jesus oss når han forklarer den åndelige meningen med dette budet:

Matt 5:21–22. Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

194. Er da et hatefullt og hevngjerrig menneske en morder?

Ja, det er sikkert, for Gud ser mer på hjertet enn på hånden.

1 Joh 3:15. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

195. Er et menneske som håner, spotter og skjeller ut sin neste, også en morder?

Ja, Jesus kaller det en synd som fortjener hel- vetes ild, og David sier:

Salm 64:4. De gjør sin tunge skarp som et sverd, buen legger de sin pil – det bitre ord.

196. Er det så stor synd å være bitter, sint og ondskapsfull?

Ja, der slike synder hersker, der er ikke nådens Ånd og Jesu vennlige sinn.

Ef 4:31–32. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!

197. Hva skal da en som lett blir vred eller sint, gjøre for å styre og dempe sitt heftige sinn?

Han skal væpne seg med Kristi kjærlige sinnelag, våke over hver tanke, be om at han ikke må falle i fristelse, og selv unngå alt som kan føre til fristelse.

* 198. Men har en aldri lov til å bli vred eller sint?

Ikke på mennesker, men bare på synd og ondskap. Denne rette vrede kalles nidkjærhet, og kommer av kjærlighet til Gud og nesten.

Jak. 1:19–20. Salm 119:139. Ef 4:26.

* 199. Kan en også drepe sin nestes åndelige liv?

Ja, ved å forføre ham og være til anstøt for ham, så han faller i synd.

Matt 18:6. Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre  om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.

200. Er det tillatt å ta livet av seg selv?

Nei, det er å drepe både legeme og sjel, og lukke nådens dør til, liksom Judas, det fortapelsens barn.

201. Hva godt befales i det femte bud?

  • Å hjelpe og støtte vår neste i all legemlig nød. 1 Joh 3:17. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan  kan  kjærligheten  til  Gud  bli  værende  i ham?
  • Å være vennlig og saktmodig mot vår neste.

Matt 5:5. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.

  • Å sørge for vår nestes sjel nå vi ser den står i fare for å gå Som åndelige prester skal vi hjelpe vår neste til salighet ved å advare og formane i kjærlighet.

Jak 5:19–20. Mine brødre! Dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender ham, skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.

* 202. Hvem var den første morder?

Kain, som slo sin bror Abel i hjel av misunnelse.

* 203. Er ubarmhjertighet mot dyrene også synd?

Ja.

Ordspr 12:10. Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.

 

Neste: 6. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen