7. bud

Det sjuende bud

Du skal ikke stjele.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar eller lurer til oss penger eller annet som vår neste eier, men hjelper ham å bevare sin eiendom og bedre sine levekår.

 

226. Hva ondt forbys i det sjuende bud?

Å stjele eller begå tyveri.

227. Hva er det å stjele?

Det er å ta noe fra sin neste mot hans vilje, om det så er det aller minste.

228. Kan det skje på mer enn én måte?

Ja, enten grovt og åpenbart eller skjult.

229. Hva mener vi her med grovt og åpenbart tyveri?

Å ta andres eiendeler uten minste skinn av rett, som om det var vårt eget.

Ef 4:28. Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender.

230. Hva er skjult tyveri?

At en på en hemmelig og listig måte tar eller holder tilbake noe som tilhører andre. Slikt tyveri kan foregå på mange forskjellige måter og blir ofte ikke oppdaget.

231. Nevn noen av de mest alminnelige former for skjult tyveri!

  • At en bedrar sin neste i kjøp og salg ved å være uærlig i mål eller vekt, kvalitet på varene, betaling eller Dette er ikke å elske sin neste som seg selv.

1 Tess 4:6. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt.

3 Mos 19:35–36. Dere skal ikke gjøre urett i dom, i lengdemål, i vekt eller i hulmål. Rette vektskåler og rette vektlodder – – skal dere ha.

  • Når en arbeidstaker tar imot full betaling, men ikke gjør fullgodt arbeid, eller  han urettmessig tar til seg noe av arbeidsgiverens penger eller eiendeler eller forårsaker skade ved skjødesløshet.

Tess 3:10. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.

Tilsvarende når en arbeidsgiver ikke gir de ansatte forsvarlig lønn, og eventuelt kost når den er berettiget.

Jak 5:4. Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører.

  • Når en som låner ut penger, utnytter andres nød ved å ta urimelig høye

Mos 25:36. Du må ikke ta rente eller åger- penger av Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve med deg.

  • Når en som skylder penger og kan betale, men ikke vil, lar seg slå konkurs eller kommer seg unna gjelden på annen uhederlig måte.

Salm 37:21. Den ugudelige låner og betaler ikke.

  • Når en dommer eller annen øvrighetsperson misbruker sin makt til å utsuge sin neste eller lar seg bestikke til å gjøre noe

Ordspr 17:23.  Den ugudelige tar gaver ut av brystlommen for å bøye rettens gang.

  • Når en lurer seg unna skatt, toll eller andre

Rom 13:7. Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav skatt, toll til dem som har rett til toll.

  • Når noen vil høste fordel av andres skade, ved forsikringsbedrageri, ved vågelig spill om penger eller andre verdier, enten en vinner eller taper, ved unyttige kunster og ved unødvendig

2 Tess 3:11–12. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

232. Er alle slike tyver i en fordømmelig tilstand?

Ja, det er sikkert. Selv om ikke alle blir straffet her i tiden, kommer de likevel alle til helvete hvis de ikke alvorlig omvender seg.

Kor 6:9–10. Far ikke vill! Verken – – tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds

233. Hva skal en tyv gjøre som vil omvende seg og søke nåde hos Gud?

Når han slutter å stjele, skal han heller ikke be- holde det som han har stjålet, men gi enhver sitt tilbake eller erstatte det, hvis han enda evner det.

Mos 22:3. Tyven skal gi full bot.

Luk 19:8. Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.

Tob 2:18. Gi det tilbake til eiermennene, for det er ikke tillatt å spise det som er stjålet.

* 234. Men dersom nå den rette eieren eller arvingene ikke er å finne?

Da, men ikke før, må tyvegodset gis til de fattige.

Luk 16:9. Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger!

235. Kan ikke presten avløse fra denne synden, selv om tyven beholder det han har stjålet?

Nei, langt fra. For avløsningen for Gud gjelder bare de sanne botferdige, og så lenge en tyv behol- der det stjålne, er han ikke botferdig.

236. Er det synd å stjele ting som har liten verdi?

Ja, det er en stor synd mot Gud å ville overtrede hans bud på grunn av en ubetydelig ting. Men mot nesten er det større synd når en stjeler mer fra ham.

* 237. Er det synd å stjele fra en rik?

Ja, dette bud har slett ingen unntak, og min nestes rikdom gjør ikke min urett til rett.

238. Er det synd å hele med en tyv?

Ja, det er å gjøre seg delaktig i andres synder.

Ordspr 29:24. Den som deler med en tyv, hater sitt liv.

* 239. Kan noen også stjele fra seg selv?

Ja, for det skjer:

  • Hvis en sløser med Guds gaver eller ikke vil

Ordspr 23:21. For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvnighet kler mannen i filler.

  • Hvis en  av  gjerrighet  ikke  bruker  det  en trenger til livets

Sir 14:5–6. Den som er ond mot seg selv, hvem vil han være god mot? Og han skal aldri få glede av sine penger. Det finnes ingen verre enn den som ikke unner seg selv noe, og dette er lønnen for hans ondskap.

240. Kan da ikke enhver gjøre som han vil med det han har?

Nei, for vi forvalter Guds gaver og skal en gang gjøre regnskap for dem.

Luk 16:12.

241. Hva godt befales i det sjuende bud?

Å gjøre det som er til nytte for vår neste.

242. Hvordan kan vi være til nytte for vår neste i timelige ting?

Når vi låner ham noe eller gir ham noe han trenger.

1 Joh 3:17. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

Hebr 13:16. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.

243. Straffer Gud de ubarmhjertige?

Ja.

Jak 2:13. For dommen  skal være  uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet.

Salm 41:2. Salig er den som akter på den hjelpeløse! den onde dag skal Herren fri ham ut.

* 244. Hvem kan og skal hjelpe den trengende neste?

Særlig de rike og ellers enhver som har mer enn han trenger til daglig.

Tim 6:17–19. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for framtiden, for at de kan gripe det sanne liv.

245. Hvordan skal en gi gaver til de trengende?

Etter sin evne og av et kjærlig hjertelag.

Tob 4:9. Gi almisse etter din evne. Om du har lite, vær ikke redd for å gi almisse etter det lille du har.

 

Neste: 8. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen