8. bud

Det åttende bud

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver om vår neste, ikke sviker, baksnakker eller setter ut ondt rykte om ham, men unnskylder  ham, snakker pent om ham og tar alt i beste mening.

 

245. Hva ondt forbys i det åttende bud?

Å si falskt vitnesbyrd mot sin neste.

246. Hva er et falskt vitnesbyrd?

All usannferdig og ukjærlig tale om nesten i eller utenfor retten.

* 248. Hvordan sies falskt vitnesbyrd i rettssaker?

  • Når anklageren kommer med løgnaktige

Ordspr 19:5b. Den som taler løgn, skal ikke komme unna.

  • Når et vitne avgir falsk

Ordspr 19:5a. Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet.

  • Når den tiltalte eller hans forsvarer påstår noe som de vet er løgn.

Mos 23:1. Du skal ikke utbre falskt Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige, så du blir et urettferdig vitne.

  • Når dommeren avsier en uriktig dom, enten bevisst eller av

Ordspr 17:15. Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to en styggedom for Herren.

2 Krøn 19:6–7. Jes 10:1–2.

* 249. Er det tillatt for kristne å føre rettssaker mot hverandre?

I viktige saker og ytterste nødsfall kan de overlate en avgjørelse til domstolen, som er en Guds ordning. Det må skje uten hat til motparten. Men det er høyst ukristelig å være uforsonlig og hevnlysten og føre rettssak for småting.

1 Kor 6:7. Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap?

Ordspr 20:22. Matt 5:39. Rom 12:19.

250. Hvordan sies falsk vitnesbyrd utenfor retten?

Når en lyver om sin neste og setter ut et ondt rykte om ham.

Sir 5:16. La deg ikke kalles en øretuter, og forråd ingen med din tunge.

251. Men kan en ikke si det onde om nesten som er sant?

Nei, ikke uten at alle vet om det, og selv da bør en ikke finne noen glede i slikt, for det er ukjærlig.

252. Hvordan kan en forråde eller svike sin neste?

  • Når en åpenbarer det han hemmelig har be- trodd

Ordspr 11:13. Den som går omkring og baktaler, åpenbarer hemmeligheter. Men den som er trofast i ånden, skjuler saken.

  • Når en snakker om hans skjulte feil til skade for ham selv og til anstøt for

Sir 19:7–8. Si aldri igjen det andre har sagt. – Fortell ikke venn eller fiende om andres livsførsel, og hvis du ikke synder ved det, så åpenbar det ikke.

* 253. Skal vi da ikke la øvrigheten eller presten få vite det gale vår neste har gjort?

Jo, når det skjer av kjærlighet og omsorg for sin neste eller for å hindre synd, som da Josef fortalte sin far om brødrenes synder. Og Kristus befaler i Matteus 18:17 å si vår nestes synd til menigheten når hemmelig advarsel ikke vil hjelpe. Men når det skjer av lyst til sladder eller hevn, er det synd.

254. Kan en også på andre måter synde med sine ord?

Ja, alle unyttige ord er syndige.

Matt 12:36. Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag.

255. Hva godt befales i det åttende bud?

Å unnskylde, tenke og snakke godt om vår neste og ta alt i beste mening.

* 256. Kan en da tenke godt om alle mennesker?

Når de ikke avslører ondskapen i hjertet ved åpenbare synder, må en i kjærlighet håpe  det beste og ikke bære på mistanke eller tenke ondt om noen.

1 Kor 13:5, 7. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Men når ondskapen er  åpenbar, må  en ikke kalle den god.

Jes 5:20. Ve dem som kaller det onde godt.

257. Skal en også unnskylde sin neste når andre baktaler ham?

Ja, når en kan gjøre det med sannhet, særlig når han ikke selv er til stede og kan forsvare seg.

Sir 6:6. En søt munn vinner mange venner.

1 Pet 4:8. Kjærligheten skjuler en mengde synder.

 

Neste: 9. og 10. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen