Om lovens første tavle

55. Hva er summen av den første tavle?

Kjærlighet til Gud, som lærer meg all min plikt mot ham.

Luk 10:27. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele den sjel og av all din kraft og av all din forstand.

 

Neste: 1. bud

Tilbake til innholdsfortegnelsen