Den første bønn

Helliget vorde ditt navn.

Hva vil det si?

Guds navn er jo hellig i seg selv, men vi ber i denne bønnen at det også må bli hellig hos oss.

Hvordan skjer det?

Det skjer når Guds ord blir lært klart og rent, og vi også lever hellig etter det som Guds barn. Hjelp oss til det kjære Far i himmelen! Men den som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, han vanhelliger Guds navn blant oss. Bevar oss fra det, himmelske Far!

570. Hva betyr Guds navn?

Guds egenskaper, ord, sakramenter og alt det som særlig hører ham til.

(Se mer under det andre bud, nr. 108)

571. Blir Guds navn helligere fordi vi ber om det?

Guds navn er hellig i seg selv, men vi ber her at det må bli helliget også hos oss.

572. Hvordan blir Guds navn helliget hos oss?

Det skjer når Guds ord blir lært klart og rent osv.

Matt 5:16. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.

573. Hvordan blir Guds navn vanhelliget?

Ved vranglære og ugudelig og hykkelsk liv. For den som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, osv.

Rom 2:23. Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!

Esek 36:22, 23.

574. Kan en ubotferdig synder be den første bønn?

Nei, ikke av et oppriktig hjerte, for han bringer jo selv skam og vanære over Guds hellige navn.

 

Neste: Den andre bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen