Den andre bønn

Komme ditt rike.

Hva vil det si?

Guds rike kommer av seg selv, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at det også må komme til oss.

Hvordan skjer det?

Det skjer når den himmelske Fader gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever et gudfryktig liv her i tiden og siden i evigheten.

575. Hvor mange slags er Guds rike?

Tre slags:

  • Naturens rike, der Gud ved sin allmakt styrer alt det skapte etter sin vilje.
  • Nådens rike, som er kirken eller de helliges samfunn, der han ved sin Hellige Ånd i Ordet og sakramentene styrer sine troende barn.
  • Ærens eller herlighetens himmelske rike, der alle som hører Kristus til, evig skal herske med ham i fullkommen glede og salighet.

576. Hvilke av disse riker ber vi om i den andre bønn?

Om nådens rike og herlighetens rike.

577. Hvordan kommer Guds rike til oss?

Når vår himmelske Fader gir oss sin Hellige Ånd osv.

578. Kan en ubotferdig synder be den andre bønn?

Nei, ikke av et oppriktig hjerte, for han er redd for Den Hellige Ånds herredømme,  støter  Guds rike fra seg og lever med vilje i Satans rike.

* 579. Har da også Satan et rike?

Ja, Skriften kaller ham denne verdens gud og fyrste, og han er mektig i de vantroende. Under hans herredømme står alle ugjenfødte, til de blir omvendt.

Kol 1:13. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

* 580. Hva kjennes de på som står i djevelens rike?

På det at de tjener synden og gjør som deres herre, djevelen, vil.

1 Joh 3:8. Den som gjør synd, er av djevelen.

 

Neste: Den tredje bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen