Den tredje bønn

Skje din vilje som i himmelen, så òg på jorden.

Hva vil det si?

Guds gode og nådige vilje skjer uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at den også må skje hos oss.

Hvordan skjer det?

Det skjer når Gud bryter og hindrer alle onde planer og all ond vilje som ikke vil la oss hellige Guds navn og ikke vil la hans rike komme. Dette er djevelens, verdens og vårt kjøds vilje. Men Guds gode og nådige vilje er å styrke oss og holde oss fast i sitt ord og i troen helt til vår siste stund.

581. Hva er Guds vilje?

Guds vilje er at vi skal helliggjøres ved tro og kjærlighet etter loven og evangeliet.

1 Joh 3:23. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.

1 Tess 4:3. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse.

582. Skjer denne Guds vilje alltid og hos alle?

Nei, for der Guds rike ikke kommer, der skjer heller ikke Guds vilje, men djevelens, verdens og kjødets vilje.

583. Hvordan skjer da Guds vilje?

Når Gud bryter og hindrer alle onde planer og all ond vilje osv.

584. Gjør da ikke vår vilje noe godt hvis den får rå seg selv?

Nei, for vårt kjøds attrå er fiendskap mot Gud. Ikke vet vi hva som er best for oss, heller ikke har vi lyst til å søke det, hvis ikke Gud opplyser vår forstand og bøyer vår vilje under hans vilje, som alene er vis, god og fullkommen.

* 585. Kan Guds vilje skje på jorden av menneskene slik den skjer i himmelen av englene?

Ikke så fullkomment, men med den samme oppriktighet i hjertet, med glede og alvor.

586. Er det nok at vi i lydighet gjør Guds vilje?

Nei, vi skal også lide Guds vilje tålmodig og overgi oss i hans hånd, slik den syke overgir seg til legen.

1 Sam 3:18. Da sa Eli: Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne!

587. Kan verdens barn med et oppriktig hjerte be den tredje bønn?

Nei, for de strider med forsett mot Guds vilje, og vil at Gud skal rette seg etter deres dårlige vilje og syndige egenrådighet.

 

Neste: Den fjerde bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen