Den fjerde bønn

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Hva vil det si?

Gud gir daglig brød også til alle onde mennesker, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at han vil la oss forstå at brødet er en gave fra ham, og at vi må ta imot det med takk.

Hva menes med daglig brød?

Alt som hører til menneskets liv og behov, slikt som mat og drikke, klær og sko, hus og hjem, åker og husdyr, penger og gods, en god ektefelle, snille og lydige barn, gode tjenestefolk, gode og pålitelige overordnede, gode styresmakter, sunn luft, fred, sunnhet, god moral, godt navn og rykte, trofaste venner, gode naboer og mer slikt.

588. Ber vi om alt dette når vi ber om daglig brød?

Ja, og vi ber ikke bare om å få det, men også at det må være velsignet for oss.

589. Hvorfor kalles alt dette «brød»?

Fordi brødet er vårt vanligste og viktigste næringsmiddel.

590. Hvorfor ber du om «daglig» brød?

Fordi jeg må være tilfreds med det mest nødvendige og ikke strebe etter overflod.

1 Tim 6:8. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.

591. Hvorfor tilføyes ordet «i dag»?

Fordi jeg ikke må sørge for morgendagen, men la hver dag ha nok med sin egen plage.

Matt 6:34.

592. Hvorfor sier du: «gi oss vårt» brød?

Fordi vi tar vår neste med i bønnen, og fordi vi må be om å få spise vårt eget brød og ikke brød som er stjålet eller tigget på grunn av dovenskap.

2 Tess 3:12 Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

1 Tess 4:11, 12.

593. Skal da den som ber om sitt daglige brød, også arbeide for det?

Ja.

1 Mos 3:19. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød.

594. Kan da ikke den rike la være å arbeide?

Nei, så sant han vil spise, bør han arbeide, og det er å gjøre noe godt, hva det enn er, til Guds ære og nestens nytte.

1 Pet 4:10. Etter som enhver har fått en nåde- gave, tjen hverandre med den som gode hus- holdere over Guds mangfoldige nåde.

2 Tess 3:10–12.

 

Neste: Den femte bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen