Den femte bønn

Og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere.

Hva vil det si?

Vi ber i denne bønnen at Far i himmelen ikke vil se på vår synd og av den grunn avslå vår bønn. For vi er ikke verdige til å få noe av det vi ber om, og har ikke fortjent det. Men vi ber at han vil gi oss alt av nåde, for vi synder mye hver dag og fortjener bare straff. Så vil også vi av hjertet tilgi og gjøre godt mot dem som gjør ondt mot oss.

595. Hva er det for en skyld eller gjeld vi ber Gud forlate oss?

Våre synder og den timelige og evige straffen som vi har fortjent.

596. Vil Gud forlate den gjelden uten betaling?

Kristus har betalt hele gjelden for oss, for vi kunne ikke betale Derfor ber vi i hans navn om nåde og forlatelse.

597. Når Gud en gang har tatt en synder til nåde, trenger han da å be daglig om syndsforlatelse?

Ja, akkurat som vi daglig trenger brød, så trenger vi også daglig nåde og forlatelse, for vi synder dessverre daglig av skrøpelighet, selv om Guds barn ikke mer synder med forsett og av ondskap.

Salm 19:13. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!

598. Hva lover vi Gud i denne bønn når vi søker forlatelse hos ham?

At vi på vår side vil forlate og tilgi våre skyldnere, det er andre mennesker som kan ha syndet mot oss. Men av den grunn fortjener vi ikke syndsforlatelse hos Gud.

Kol 3:13. Tilgi hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.

Luk 6:37. Ettergi, skal dere bli ettergitt.

* 599. Kan en som bærer på hat og hevnlyst, ha nytte av å be den femte bønn?

Nei. Den som ikke vil tilgi andre som har syndet mot ham, ber da om at han selv heller ikke må få forlatelse hos Gud. Og det får han heller ikke. Derfor fortsetter Guds vrede å hvile over ham, slik han selv bærer på vrede mot sin neste.

Sir 28:1–2. Den som hevner seg, skal finne hevn fra Herren, og han skal nøye gi akt på hans synder. Tilgi din neste den urett han har gjort. Da skal også dine synder bli forlatt når du ber.

Matt 6:15. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.

 

Neste: Den sjette bønn

Tilbake til innholdsfortegnelsen