Bønnene

Morgenbønn og Aftenbønn

MORGENBØNN

Om morgenen når du står opp av sengen, skal du velsigne deg med det hellige korsets tegn og si:I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.Så skal du si frem trosbekjennelsen og Fadervår mens du kneler eller står. Hvis du vil, kan du også be denne lille bønnen:»Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du har bevart meg fra all skade og fare i natt. Og jeg ber deg at du også vil bevare meg fra synd og alt ondt i dag, så alt jeg gjør og hele mitt liv må være til glede for deg. For jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i dine hender. Jeg ber om at din hellige engel må være med meg, så den onde fiende ikke får noen makt over meg. Amen».Gå så med glede til ditt arbeide, og syng gjerne en sang, for eksempel en som handler om de ti bud, eller noe annet som passer til andakten din.

AFTENBØNN

Om kvelden når du går til sengs, skal du velsigne deg med det hellige korsets tegn og si:I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.Så skal du si frem trosbekjennelsen og Fadervår mens du kneler eller står. Hvis du vil, kan du også be denne lille bønnen:»Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du nådig har bevart meg i dag. Og ber deg at du må tilgi alle mine synder og all urett jeg har gjort, – og at du nådig må bevare meg i natt. For jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i dine hender. Jeg ber om at din hellige engel må være med meg, så den onde fiende ikke får makt over meg. Amen».Gå så straks og glad til å sove.

Bordbønn og Takkebønn

BORDBØNN

Familien skal bli stille og gå med foldede hender frem til bordet og si: (Salme 145,15-16)»Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat i rette tid. Du åpner din hånd og metter alt som lever med det som godt er».Forklaring: «Det som godt er» vil si at alle levende vesener får så mye å ete at de kan være glade og fornøyde. For bekymringer og gjerrighet hindrer for dette velbehag.Og så skal de i frem Fadervår og denne bønnen:»Herre Gud, himmelske Far, velsign oss og disse gavene dine, som vi tar imot av din milde godhet, – ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.»

TAKKEBØNN

De skal gjøre på samme måte etter maten, bli stille og si med foldete hender: (Salme 106,1;136,25 og 147,9-11)»Pris Herren for han er god, hans miskunn varer til evig tid. Han gir mat til alt som lever, han gir grøde til dyrene, til ravnunger som skriker. Han bryr seg ikke om hestens styrke, og har ingen glede av rappfotet mann. Herren har behag i dem som frykter ham, og venter på hans miskunn».Og så skal de i frem Fadervår og denne bønnen:»Vi takker deg, Herre Gud vår Far, ved Jesus Kristus, vår Herre, for alle dine velgjerninger, du som lever og regjerer i evighet. Amen.»

Neste: Hustavlen

Tilbake til innholdsfortegnelsen