Month: October 2021

Mannen og kvinna si teneste

Bibeltru er ikkje den som sjølv meiner seg å vera det, men den som trur og talar som Guds ord. Me set ikkje tradisjonen lik Skrifta, langt mindre over den. Det avgjerande er kva Skrifta seier. Det er særleg tre avsnitt der Gud gjennom sin apostel gjev oss konkret lærdom om desse ting (1 Kor