Hva er et menneske?

Hva er et menneske?

Det er mye forvirring om dette i Vesten i dag. Men Gud gir et klart svar på dette spørsålet i Bibelen:

“Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.” 1. Mos 1,27-28

Mennesket er skapt i Guds bilde. Det er lite ringere enn Gud. Resten av skaperverket er ikke skapt i Guds bilde, kun mennesket. Hvert menneske har en uendelig verdi, fra unnfangelse til naturlig død. Abort og eutanasi er mot Guds vilje og er derfor ondt i Guds øyne. Det fører forbannelse med seg.

Mennesket er skapt til mann og kvinne. Det finnes bare et ekteskap, og det er mellom en mann og en kvinne. I 1. Mos 2, 24 står det også at mannen skal “forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” Sex hører kun ekteskapet mellom mann og kvinne til. Sex utenom ekteskapet mellom mann og kvinne er ondt i Guds øyne. Sex mellom mann og mann, mellom kvinne og kvinne eller mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet er ondt i Guds øyne. Det fører forbannelse med seg. Dessuten er mennesket skapt som mann og kvinne, og en mann skal ikke skifte kjønn eller oppføre seg som en kvinne. Likeledes skal en kvinne ikke skifte kjønn eller oppføre seg som en mann. Alt dette fører forbannelse med seg.

Mennesket, som mann og kvinne, er skapt til å være fruktbare og fylle jorden. Å fylle jorden, å bli mange, er et mål for mennesket. Fruktbarhet, dvs å få barn, kan bare skje naturlig med samliv mellom mann og kvinne. Et samfunn som gir tilgang til abort og som oppmuntrer til å leve sammen som mann og mann, eller kvinne og kvinne, vil naturlig sykne hen og gå under. Når barna som blir født vokser opp uten en mor og en far, men heller i diverse andre familiekonstellasjoner, vil heller ikke dette føre velsignelse med seg. Totalt ser vi at fødselstallene går ned og samfunnsproblemer av mange slag øker. Å følge Guds livslover for mennesket gir velsignelse til et samfunn. Å ikke følge Guds livslover for mennesket vil føre til forbannelse for et samfunn.

Til sist i sitatet fra Bibelen ovenfor gir oppdraget for mennesket. Det skal legge jorden under seg og råde over naturressursene. Alle andre levende skapninger på jorden er underlagt menneskets forvaltning. Dette er kulturoppdraget. Å kultivere og bruke jorden til velsignelse for mennesket og jorden selv. Det er godt å finne og bruke jordens ressurser til glede for mennesket og til jordens beste. Å la jorden ligge brakk uten å forvalte den og la villskap og kaoskreftene råde, er ikke etter Guds vilje.

Et apropos til slutt. Gud har utrykkelig sagt at mennesket kan spise alle slags dyr, fugler og fisker. Å være veganer eller vegetarianer er ikke moralsk bedre enn å spise kjøtt. Det står det fritt for mennesket å spise eller ikke. Dette kan vi lese om da Gud spesifiserte og gjentok livslovene for mennesket til Noa og sønnene hans etter vannflommen i 1. Mos 1-7:

“Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmelens fugler, over alt som kryper på marken, og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette. Bare kjøtt med dets sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Og sannelig: Jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han mennesket. Dere skal være fruktbare og bli mange! Myldre på jorden og bli tallrike på den.”