Bibelen om forkynnelse

“Hør! Så skal deres sjel leve.” (Jes 55,3)

“Så kommer troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord” (Rom 10,17)

“Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.” (1 Pet 1,25)

“Om noen taler, han taler som Guds ord.” (1 Pet 4,11a)

“Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.” (Apg 11,14)

“Forkynn alle dette livs ord til folket!” (Apg 5,20b)

“For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.” (Apg 4,20)

“For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?” (Rom 10,13-14)

“Hva er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap.” (1 Kor 1,20-21)

“Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og visdom.” (1 Kor 1,23-24)

“Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.” (1 Kor 2,4)

“Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?” (Gal 3,1-2)

“Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?” (Gal 3,5)