Month: November 2020

Glede og hevn på veien hjem

En gjennomgang av bibeltekster om hva Bibelens sier om en kristens glede og hvordan vi som kristne skal hevne oss på veien til Himmelen. Til kristne sier Guds ord: Vær alltid glade! 1. Tess 5,16 En kristen sier ifølge Bibelen: Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når

Uria – den trofaste mann

Uransakelig er Herrens veier som han fører sine tjenere på! Uria var en elitesoldat i Kong Davids hær. En mann trofast i alt. Trofast mot sin hustru og elsker henne Trofast mot sin konge og arbeidsgiver Trofast på Herrens veier, trofast i sitt arbeid Trofasthetens lønn i denne verden: Hans hustru, som han er trofast