Mannen og kvinna si teneste

Bibeltru er ikkje den som sjølv meiner seg å vera det, men den som trur og talar som Guds ord. Me set ikkje tradisjonen lik Skrifta, langt mindre over den. Det avgjerande er kva Skrifta seier. Det er særleg tre avsnitt der Gud gjennom sin apostel gjev oss konkret lærdom om desse ting (1 Kor

Glede og hevn på veien hjem

En gjennomgang av bibeltekster om hva Bibelens sier om en kristens glede og hvordan vi som kristne skal hevne oss på veien til Himmelen. Til kristne sier Guds ord: Vær alltid glade! 1. Tess 5,16 En kristen sier ifølge Bibelen: Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når

Uria – den trofaste mann

Uransakelig er Herrens veier som han fører sine tjenere på! Uria var en elitesoldat i Kong Davids hær. En mann trofast i alt. Trofast mot sin hustru og elsker henne Trofast mot sin konge og arbeidsgiver Trofast på Herrens veier, trofast i sitt arbeid Trofasthetens lønn i denne verden: Hans hustru, som han er trofast

Troens opphavsmann

Du er troens opphavsmann, dens begynner og fullender. Sett meg derfor, du, i stand til å tro det jeg bekjenner etter Skriftens sanne lære, til din ære. Da blir korset lett å bære. Grip du inn. Du vil og kan. Ta meg, du, i dine hender, i det tunge og svære. Det er det jeg

Læreforbudet for kvinner

Å være menighetsforstander eller pastor eller prest er en farsoppgave. Det bibelske læreforbudet for kvinner står i 1Tim 2: 8-15. Alle som vil drøfte kvinners tjeneste i kristne menigheter og forsamlinger i sammenligning med menns tjeneste, trenger å forholde seg til denne teksten. Det første som det da er viktig å merke seg, er at

Troens kjennetegn

Jesus kan når som helst komme igjen. Gud kan når som helst sette sluttstrek for våre dager på jorden, ved døden. Hverken unge og gamle har noen garanti for morgendagen på denne jorda. Dette gjelder alle mennesker, også kristne. Derfor er det viktig for oss som bekjenner oss som kristne å prøve oss selv, om

Akk, Gud, jeg synder arme

1. Kor: Ach, Herr, mich armen Sünder 1. Kor: Ach, Herr, mich armen Sünder,straf nicht in deinem Zorn,dein’ ernsten Grimm doch linder,sonst ist mit mir verlorn. Ach Herr, wollst mir vergeben mein Sünd und gnädig sein,dass ich mag ewig leben,entfliehn der Höllenpein. Akk, Gud, jeg synder arme, la meg ei straffen få,la mildne dog din

Hva er et menneske?

Det er mye forvirring om dette i Vesten i dag. Men Gud gir et klart svar på dette spørsålet i Bibelen: “Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange

Bibelens og Kristi Gud-menneskelighet

Skriftens Gud-menneskelighet Inspirasjon: Den Hellige Ånd antar til sin bruk alminnelige, virkelige mennesker, utvalgt av Gud.   Ånden konstituerer det menneskelige ord til et Gud-menneskelig ord ved å gi og forme den «åndelige mening» i det profetisk-apostoliske ord. I kraft av Åndens inspirasjon gjelder: det som Gud sier, det sier et menneske: det som et

Den første uken

Det er ingen bibelsk grunn til at man ikke skal lese de to første kapitlene ganske så bokstavelig, dvs som Guds historie om hvordan, når og til hvilken hensikt Han skapte verden. Ja, faktisk så står det jo nettopp dette i 1 Mos 1,4a; “Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt.”

1 2 3 5