Akk, Gud, jeg synder arme

Akk, Gud, jeg synder arme

1. Kor: Ach, Herr, mich armen Sünder 1. Kor:
Ach, Herr, mich armen Sünder,
straf nicht in deinem Zorn,
dein’ ernsten Grimm doch linder,
sonst ist mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
mein Sünd und gnädig sein,
dass ich mag ewig leben,
entfliehn der Höllenpein.
Akk, Gud, jeg synder arme,
la meg ei straffen få,
la mildne dog din harme
så jeg ei skal forgå.
Å Gud, vil du tilgive
min synd og nådig bli,
så jeg får del i livet
og helvedstraff blir fri.
  
2. Resitativ tenor: Ach heile mich 2. Resitativ tenor:
Ach heile mich, du Arzt der Seelen,
ich bin sehr krank und schwach;
man möchte die Gebeine zählen,
so jämmerlich hat mich mein Ungemach,
mein Kreuz und Leiden zugericht’;
das Angesicht ist ganz
von Tränen aufgeschwollen,
die, schnellen Fluten gleich
von Wangen abwärts rollen,
der Seelen ist von Schrecken
angst und bange.
Ach, du Herr, wie so lange?
Å, frels meg nå, du sjelens lege,
jeg er kun syk og svak;
man teller mine lemmer trege,
så jammerlig er nå min arme sak
med kors og lidelse tildelt;
mitt ansikt er nå helt
av tårestrømmen svellet,
og strømmer lik en flod
av tårer som er fellet,
min sjel er full av skrekk
så den vil sprenge.
Akk, min Gud, å hvor lenge?
  
3. Arie tenor: Tröste mir, Jesu 3. Arie tenor:
Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
sonst versink ich in den Tod,
hilf mir, hilf durch deine Güte
aus der grossen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ist’s dein Wille,
so erfreu mein Angesicht!
Trøst du meg, Jesus, dypt i sinnet,
ellers går jeg til min død,
hjelp meg, la din nåde skinne
inn i sjelens store nød!
For i døden er alt stille
der man tenker ei på deg.
Kjære Jesus, hvis du ville,
kan du glede, glede meg!
  
4. Resitativ alt: Ich bin von Seufzen müde 4. Resitativ alt:
Ich bin von Seufzen müde,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
weil ich die ganze Nacht
oft ohne Seelenruh und Friede
in grossem Schweiss und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot
und bin vor Trauren alt;
denn meine Angst ist mannigfalt.
Ja, mine sukk meg tretter
min ånd har ingen kraft og makt
når jeg den hele natt
foruten sjelero og hvile
må ligge våt og bare svetter.
Jeg gremmer meg som død,
og sorgen trykker meg,
den onde angsten slipper ei.
  
5. Arie bass: Weicht, all ihr Übeltäter 5. Arie bass:
Weicht, all ihr Übeltäter,
mein Jesus tröstet mich!
Er lässt nach Tränen und nach Weinen
die Freudensonne wieder scheinen.
Das Trübsalswetter ändert sich,
die Feinde müssen plötzlich fallen
und ihre Pfeile rückwärts prallen.
Vik fra meg, onde ånder,
min Jesus trøster meg!
Han tar min sorg og gråt av minne
sin gledessol lar han nå skinne.
Det barske været endrer seg,
og fienden til jorden detter
og deres piler følger etter.
  
6. Koral: Ehr sei in’s Himmels Throne 6. Koral:
Ehr sei in’s Himmels Throne
mit hohem Ruhm und Preis
dem Vater und dem Sohne
und auch zu gleicher Weis
dem Heilgen Geist mit Ehren
in alle Ewigkeit!
Der woll uns all’n bescheren
die ew’ge Seligkeit.
Ære til himlens trone,
Gud Faders lov og pris
hans Sønn med seierskrone,
og gi på samme vis
hans Helligånd sin ære
for tid og evighet!
Han vil oss selv forære
en evig salighet.

Tekst til Johan Sebastian Bach (1685-1750) sin 135te kantate (BWV135). Den tyske teksten i sats 1-5 har ukjent forfatter, men koralen i 6. sats er skrevet av Cyriakus Schneegaß (1546-1597). Hele den tyske teksten er oversatt til norsk av Ragnar Grøm i 1999/2001.