Month: July 2014

Å bli helliget og mer lik Gud

Det er for en kristen et før og et nå. Slik ser Gud det og vi må tro og lære å se det slik også. Gud sier i Gal 2,20: “Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn,

Forkynnelse og ‘menighetsplanting’ av Johannes Kleppa

«Menighetsplanting» og forkynning av Guds ord Hentet fra Dagen.no her Ei forsamling eller ein kyrkjelyd vert til og lever ved forkynninga. Der Guds ord får skapa tru, og dei som trur samlast om Guds ord, er det ein kyrkjelyd. Det vert arrangert den eine konferansen etter den andre med tanke på strategi og til inspirasjon

Forkynnelsens hemmelighet

Fra 1 Kor 2: 1 Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. 2 For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. 3 Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven,