Bibelen om Guds ords virkekraft

“For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.” (Hebr 4,12)

“Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?” (Jer 23,29)

“Åndens sverd, som er Guds ord.” (Ef 6,17b)

“Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.” (Jes 55,11-12)

“Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” (Rom 10,17)

“Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.” (Joh 15,3)

“Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.” (Joh 15,7)

“Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt.” (Apg 19,20)

“Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.” (1 Mos 1,3)

“Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” (Matt 4,4)

“Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.” (1 Tess 2,13)

“For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.” (2 Tim 2,9)

“For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.” (1 Pet 1,29)

“Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.” (Jak 1,18)

“Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.” (Jak 1,21)