Troens opphavsmann

Troens opphavsmann

Du er troens opphavsmann,
dens begynner og fullender.
Sett meg derfor, du, i stand
til å tro det jeg bekjenner
etter Skriftens sanne lære,
til din ære.
Da blir korset lett å bære.
Grip du inn. Du vil og kan.
Ta meg, du, i dine hender,
i det tunge og svære.
Det er det jeg vil begjære.
Du gjør troen ren og sann,
ved ditt ord. Og derved tenner
du ved Ordet troens brann,
slik at kalde hjerter brenner.
Å, jeg ber deg åpenbare,
og forklare
just deg selv, du underbare,
som er troens opphavsmann,
dens begynner og fullender,
midt i all min nød og fare.
Du er løsningen og svaret.
Om igjennom ild og vann,
og hva nød du ellers sender,
går min vei mot løftets land
ved ditt ord. Og du omspenner
meg med omsorg. – Alt kan friste,
alt kan briste,
djevelen kan overliste –
men, du troens opphavsmann,
dens begynner og fullender,
du, den første og den siste,
deg kan jeg umulig miste.

Av Olav Nergård, fra «Alt i Jesus», utgitt av Stiftelsen På Bibelens Grunn.