Tag: kamp

Troens opphavsmann

Du er troens opphavsmann, dens begynner og fullender. Sett meg derfor, du, i stand til å tro det jeg bekjenner etter Skriftens sanne lære, til din ære. Da blir korset lett å bære. Grip du inn. Du vil og kan. Ta meg, du, i dine hender, i det tunge og svære. Det er det jeg

Herren er din Frelser på den onde dag

Du og jeg står i daglig kamp; kamp om sjelen vår. Djevelen unner oss ikke å komme til Himmelen. Han har gode forbundsfeller i mitt eget onde hjerte og i denne verden vi lever i. Verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting har ført mange i fortapelsen. Vil det også føre deg og