Maria og Josef – forbilder i tro

Maria og Josef – forbilder i tro

Å, om jeg var så ydmyk og lydhør som Maria overfor Guds ord! Til tross for sin egen ringhet, lot hun ørene være åpne for Herrens ord: Du har funnet nåde hos Gud! Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner! Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Det hellige som blir født er Guds Sønn. For ingenting er umulig for Gud! Marias svar var; Se jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! Etter hvert har Guds ord levd i henne mer og hun utbryter; Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi Han har gjort store ting mot meg! Sareptas under på nytt; et tomt kar fylt til randen av Guds nåde. Enkens glede på nytt.

Å, om jeg kunne vise kjærlighet og handle etter Guds ord som Josef! Naturens tegn var tydelig; hans forlovede var med barn. Men ikke hans! Til tross for alle slags følelser dette måtte ha vekket; han ville gjøre det beste for Maria. Men så i denne forvirringen kom Ord fra Gud; Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og straks, allerede da Josef våknet av søvnen, gjorde han etter Guds ord. Han førte sin hustru hjem til seg. Og han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han gav ham navnet Jesus. Josef – et sant Abrahams barn.