Å takke

Det er forunderlig hvor omfattende begrepet “å takke” har i Bibelen. Takken til Gud har sin grunn i dette; at vi har fått ALT av Gud i og med Jesus Kristus. Derfor skal vi takke Gud for ALLE mennesker: “Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk Read More

Å rope til Gud

Vanskeligheter og bekymringer er vanlige kjenninger for både ikke-kristne og kristne. Fos oss kristne så må vi stadig minne hverandre om at vi er barn av Den Høyeste Gud. En Gud som alene er Gud og en Gud som hver dag sender sin miskunnhet og sin trofasthet til sine små. Det er derfor ingen grunn Read More

Å falle

Det er to måter en kristen kan falle på; – å falle i synd – å falle på Jesus Den første måten å falle på er først søtt og tiltrekkende, dernest bittert og ødeleggende; idet man får smake syndens frukter. Medisinen er å falle på den rette måten; å falle på Jesus. Det betyr å Read More

Å bli helliget og mer lik Gud

Det er for en kristen et før og et nå. Slik ser Gud det og vi må tro og lære å se det slik også. Gud sier i Gal 2,20: “Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Read More

Forkynnelse og ‘menighetsplanting’ av Johannes Kleppa

«Menighetsplanting» og forkynning av Guds ord Hentet fra Dagen.no her Ei forsamling eller ein kyrkjelyd vert til og lever ved forkynninga. Der Guds ord får skapa tru, og dei som trur samlast om Guds ord, er det ein kyrkjelyd. Det vert arrangert den eine konferansen etter den andre med tanke på strategi og til inspirasjon Read More

Forkynnelsens hemmelighet

Fra 1 Kor 2: 1 Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. 2 For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. 3 Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, Read More

1 3 4 5