Jeg er ditt hjem

Tross du er hjemløs, alene og redd Jeg er jo ditt hjem. Uansett sorger og hva som er skjedd Jeg er jo ditt hjem. Jeg er jo ditt hjem Jeg er nå ditt hjem. På en farlig, fallen jord Jeg er jo ditt hjem. Når tiden er moden, utstrekkes min hånd Jeg vil ta deg

Inkludere og ekskludere

Å være inkluderende er et ja ord i samfunnet vårt i dag. Bibelen er inkluderende. Jesu frelsesverk gjelder alle. Jesus døde for alle. Alle synder ble betalt for ved Jesu dyre blod på korset. Ingen synder ble glemt da de ble lagt på Offerlammet. Jesus ble gjort til bare synd. Ja, så ille beskrives med

I Jesus Krist har jeg fått alt

I Jesus Krist har jeg fått alt Han er mitt lys, mitt håp, min kraft. En sikker grunn, Guds hjørnestein Står støtt i både sol og regn. Hans kjærlighet jeg fylles med, Han bytter frykt med varig fred. Min Trøster god, min Frelser stor, I kjærligheten Hans jeg bor. Den Herre Krist, vår redningsmann, Guds

Ved nyttår

Da er vi på grensen til et nytt år. Takk til Gud! Ser vi på oss selv er dommen; fortapt. Ser vi på Jesus er dommen; fullbrakt! Vasket i Jesu blod er vi velbehagelige for Gud! Takk til Gud! Hva som venter oss i det nye året vet vi ikke. Takk til Gud! Hvem som

I all min trengsel

I all min trengsel, tung og lang, min sjel til Jesus flyr. Mitt anker fast på Ham er satt når synder i meg kryr. Hans trøst min ånd fornye vil; min Gud mot meg er god! Min sikre grunn til dette er min Frelsers dyre blod. Høyt synger jeg Halleluja, min Herre, nå til deg!

Hva kan vaske bort min synd?

Hva kan vaske bort min synd? Jesu dyre blod alene Hva kan gjøre meg helt ny? Jesu dyre blod alene For min frelse, det jeg ser: Jesu dyre blod alene For min renselse jeg ber: Jesu dyre blod alene  Ingen ting kan synd ta bort Jesu dyre blod alene Intet godt som jeg har gjort

Herren er din Frelser på den onde dag

Du og jeg står i daglig kamp; kamp om sjelen vår. Djevelen unner oss ikke å komme til Himmelen. Han har gode forbundsfeller i mitt eget onde hjerte og i denne verden vi lever i. Verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting har ført mange i fortapelsen. Vil det også føre deg og

Et kort budskap til deg

Se, Jesus sine hender strekker Ut mot deg og nåde rekker. Kom! Han har jo alt fullbrakt. Det har Jesus selv jo sagt. Let og finn, kom helt inn. Der, i Jesu armer, du ditt hjerte varmer. Bli da lenge der, hos din Frelser kjær. Angst og sinne vil forsvinne. Hjertefred og takkefryd blir din

Et herlig budskap

I Gal. 3,13 står det at Jesus ”ble en forbannelse FOR oss. For det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.” Så hvordan ble Jesus en forbannelse for oss. Et tegn på forbannelse og ulydighet i Bibelen er slangen. Et annet tegn på forbannelse er et menneske som blir hengt opp

En stor hemmelighet

“Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.” (Ef 5,32) Ja, det er en stor hemmelighet dette, foreningen av Brudgommen, Jesus, og bruden, menigheten. Alle som er Guds barn

1 2 3 4 5