Hva kan vaske bort min synd?

Hva kan vaske bort min synd?

Hva kan vaske bort min synd? Jesu dyre blod alene

Hva kan gjøre meg helt ny? Jesu dyre blod alene

For min frelse, det jeg ser: Jesu dyre blod alene

For min renselse jeg ber: Jesu dyre blod alene

 Ingen ting kan synd ta bort Jesu dyre blod alene

Intet godt som jeg har gjort Jesu dyre blod alene

Det er min rettferdighet: Jesu dyre blod alene

Det er all min salighet: Jesu dyre blod alene

 Det gir hjertet håp og fred Jesu dyre blod alene

Det gir hjertet hvilested Jesu dyre blod alene

 Når ved det mitt nye Hjem Jesu dyre blod alene

Når ved det til Himmelen Jesu dyre blod alene

Salig, salig blir min sang: Jesu dyre blod alene

Priser evigheten lang: Jesu dyre blod alene

Å, denne nådeflod

Som gjør meg ren og god

Gir sjelen trøst og ro

Jesu dyre blod alene

Opprinnelig tekst: Nothing but the blood of Jesus: Robert Lowry 1876