I all min trengsel

I all min trengsel

I all min trengsel, tung og lang,
min sjel til Jesus flyr.
Mitt anker fast på Ham er satt
når synder i meg kryr.

Hans trøst min ånd fornye vil;
min Gud mot meg er god!
Min sikre grunn til dette er
min Frelsers dyre blod.

Høyt synger jeg Halleluja,
min Herre, nå til deg!
I glede, sorg, i liv og død,
min Jesus elsker meg.

Oversatt fra ”In all my troubles, sharp and long” av John Killinghall