Ved nyttår

Ved nyttår

Da er vi på grensen til et nytt år. Takk til Gud!

Ser vi på oss selv er dommen; fortapt. Ser vi på Jesus er dommen; fullbrakt! Vasket i Jesu blod er vi velbehagelige for Gud! Takk til Gud!

Hva som venter oss i det nye året vet vi ikke. Takk til Gud!

Hvem som alltid er med oss uansett lykke eller ulykke vet vi; Jesus Kristus, Immanuel, Med oss er Gud. Takk til Gud!

Hilser dere med et flott uttrykk for vår tro og vårt fremtidshåp;

Å, for djup i Jesu kjærleik! Utan grenser, botnlaus fri! Som ei mektig havsens bylgja har han løynt mi syndetid. Over, under, rundt omrkring meg er hans sterke kjærleiksstraum, driv meg fram imot mitt heimland, dyre, fagre framtidsdraum!

Å, for djup i Jesu kjærleik! Sprei hans pris frå hav til hav: Kor han elsker alle, alle, Kallar syndarar frå grav, Kor han vaktar sine kjære som han kjøpte med sitt blod, Kor han bed for veike vener, Sender kraft og trøyst og mod!

Å, for djup i Jesu kjærleik! Ingen stad eg kviler so, Som eit mektig hav av signing, Som ei hamn av fred og ro! Å, for djup i Jesu kjærleik! Der min himmels himmel er. Mine lengsler stig mot trona, Mina augo Lammet ser.