I Jesus Krist har jeg fått alt

I Jesus Krist har jeg fått alt

I Jesus Krist har jeg fått alt
Han er mitt lys, mitt håp, min kraft.
En sikker grunn, Guds hjørnestein
Står støtt i både sol og regn.
Hans kjærlighet jeg fylles med,
Han bytter frykt med varig fred.
Min Trøster god, min Frelser stor,
I kjærligheten Hans jeg bor.

Den Herre Krist, vår redningsmann,
Guds Sønn ble født som hjelp’løst barn.
O, kjærlige rettferdighet,
Hånet av dem for hvem Han led.
På korset vårt, sitt liv Han ga,
Guds vredesstraff, Han sonte da,
All verdens synd på seg Han bar.
Ved Jesu død jeg livet har.

I beksvart grav hans kropp ble lagt
Og seir’ens dag ble følt som natt.
Så sprengte han, den tredje dag,
Det dødens bånd, steg ut av grav.
Og nå han står i seir’ens prakt.
På jord, i himmel har all makt.
Han ber meg gå i verden ut
Og innby synd’re hjem til Gud.

Fra skyld og frykt, jeg er satt fri,
En dag er synd og død forbi.
Fra første steg til dødens blund
Jesus meg vokter hver en stund.
Ei mannekraft, ei ondskaps ånd,
Kan rive meg fra Jesu hånd.
Til jeg en gang når himlens land,
Hvert pust jeg drar, jeg er i Ham.

Norsk oversettelse av ”In Christ Alone” av Jens Espeland