Inkludere og ekskludere

Inkludere og ekskludere

Å være inkluderende er et ja ord i samfunnet vårt i dag.

  • Bibelen er inkluderende. Jesu frelsesverk gjelder alle. Jesus døde for alle. Alle synder ble betalt for ved Jesu dyre blod på korset. Ingen synder ble glemt da de ble lagt på Offerlammet. Jesus ble gjort til bare synd. Ja, så ille beskrives med Bibelens øyne synet av Jesus på korset, at Jesus da sammenlignes med en orm, en slange (Se Sal 22,7; 4.Mos 21; Joh 3,14-15). Derfor skal du ikke være i tvil. Alles synder er betalt for. Ja, Jesu blod er så dyrebart i forhold til all verdens synd at det kan sammenlignes med et stort hav mot en liten dråpe. Så skal ikke du være i tvil; også din synd er betalt for. Du er inkludert i Jesu frelsesverk, ja alle mennesker er inkludert her.
  • Men Bibelens inklusjon stopper ikke her: Du trenger heller ikke gjøre noe for å bli inkludert i Guds rike. Det er nemlig gratis. Inngangsbilletten er allerede betalt dyrt for, så nå kan du kjøpe den uten penger, uten betaling. (Se Jes 55,1-3). Jesus roper i Bibelen til oss; “Vend øret hit og og kom til meg! HØR! Så skal deres sjel leve.”

Å være ekskluderende er et fy ord. Det er derfor ikke gøy å bli kalt ekskluderende.

  • Bibelen er ekskluderende. Det er bare EN frelser, Bibelens Jesus Kristus. Alle andre måter å frelses på, uten gjennom Navnet Jesus, er utelukket. Umulig. “Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, soom vi kan bli frelst ved.” (Apg. 4,12).
  • Men Bibelens eksklusjon stopper ikke her: Går du utenom Bibelens Jesus Kristus for å komme til Gud, enten ved egne gjerninger eller andre religioner/livssyn, så vil du en dag bli utelukket for all evighet borte fra Gud. En evig eksklusjon fra Gud og fra alt godt. Evig utenfor. I pine for alltid.

Det er Bibelens sannhet om den totale inkludering og ekskludering som gjør at vi vil misjon. For det er kun ved å høre ordet om evangeliet i Jesus Kristus at mennesker kan bli inkludert i Guds rike til evig liv og dermed ekskludert fra fortapelsen. “For så har Gud elsker verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”.