Jeg er ditt hjem

Jeg er ditt hjem

Tross du er hjemløs, alene og redd
Jeg er jo ditt hjem.
Uansett sorger og hva som er skjedd
Jeg er jo ditt hjem.

Jeg er jo ditt hjem
Jeg er nå ditt hjem.
På en farlig, fallen jord
Jeg er jo ditt hjem.

Når tiden er moden, utstrekkes min hånd
Jeg vil ta deg hjem.
Hjem til ditt sted i det himmelske land
Jeg vil ta deg hjem.

Jeg vil ta deg hjem.
Jeg vil ta deg hjem.
Fra en farlig, fallen jord
Jeg vil ta deg hjem.

Jeg vil ta deg hjem!