Jesus kommer igjen

Jesus kommer igjen

Er du klar til at Jesus kommer igjen og henter sine?

Når det gjelder de siste dager så spør Jesus; Mon om jeg finner troen på jorden?

Har du den frelsende troen på Jesus Kristus? Er du født på ny? Lever du i lyset med livet ditt?

Her hjelper det ikke å være misjonær. Ei heller hjelper det å ha en mamma eller pappa som er misjonær. Misjonærer kan leve utenfor det frelsende samfunnet med Jesus. Det kan du også…

Er du kjent av Jesus? Jesus kjenner sine, og er kjent av sine.

Da er du salig. Salig betyr den høyeste lykketilstand og innbefatter at du har syndens forlatelse i Jesus Kristus og har arverett til Himmelen.

La oss i dag, nå, omvende oss, vende oss til Jesus i tro og bønn. La oss bekjenne at vårt kristenliv er en skam, at vi ikke har noe godt å vise frem for Gud. La oss kaste alle våre synder på Jesus, Sonofferlammet, og la de ligge der på Ham. La oss se på Jesus, vår gode Frelser og Herre, og bli glad. Han sier til oss; Dine synder er tilgitt. Gå, og synd ikke mer.