Klippen Jesus

Klippen Jesus

KLIPPEN JESUS

1. Nå har jeg funnet fred og ro
I Jesu dyre, rene blod
Alt det skitne inni meg
Er blitt gjort rent, fordømmer ei

Refreng:
På klippen Jesus fast jeg står
All annen grunn til slutt forgår
På klippen Jesus fast jeg står

2. Når mange ting meg lokker, drar
Jeg ser det jeg i Jesus har
Jeg tør ei gå i annen havn
Kun stole fast på Jesu navn

3. Når angsten kommer mørk og sterk
Jeg puster godt i fullbrakt verk
For ingen ulykke og savn
Skal dra meg ut av Jesu favn

4. Jeg tror på hans rettferdighet
Hans løfter, råd og kjærlighet,
Hans ære, navn og nåde mild
Til frelse i fra helvets ild

5. Så kommer Han igjen i sky
Da har jeg funnet evig ly
Kledd vakker i den hvite pryd
Står jeg foran Gud i fryd

Fritt oversatt fra ”The solid Rock” av Edward Mote (1797-1874)