Kommer du, Jesus?

Kommer du, Jesus?

Det var mørkt i universet. Så sa Gud; Bli lys! Og Ordet kom og skapte himmelen og jorden.

Det var mørkt i Israel. Så var Guds time inne. Ordet kom til den ringeste byen i Israel, som et lite barn, Ordet inkarnert som menneske. Menneskesønnen, sann Gud og sant menneske, Gud fra evighet. Men mørket tok ikke i mot det.

Det var mørkt i mitt hjerte. Så sa Gud; Bli lys! Så kom du, kjære Jesus, og skapte lys og liv ved ordet om korset og nåden din. Jeg hørte, og du åpnet opp mitt mørke og stygge hjerte. Du skapte et nytt hjerte.

Er det mørkt i ditt hjerte? La Guds ord få slippe til; Jesus døde for deg under Guds vrede. Han tok dine stygge gjerninger, dine prestasjoner og hele ditt fordervede hjertes kilde av synd og skam. Han tok det på seg, og betalte til siste blodsdråpe. Nå vil Jesus gi deg sitt fullkomne og rene liv. Tro han på ordet og Gud vil skape et nytt hjerte i deg. Hør og kom som du er til Jesus.

Det er mørkt i verden. Mørkets krefter får lov til å bli sterke. Kjærligheten blir kald hos de fleste. Syn og sinn formørkes, menigheten sovner. Skal troen finnes igjen på jorden? Å, Herre Jesus, kommer du som før?

Det er mørkt i verden, men Guds rike seirer. Gud er på tronen ennu. Snart er Herrens dag kommet. Da kommer du, Kong Jesus, og henter dine. Da blir vi deg like. Da får vi se deg som du er, Jesus, og vi skal mettes av synet av deg. Vi skal så alltid få være sammen med Gud og Lammet.

De som ville bli i mørket går bort, fordømt til pine borte fra Livets Kilde.

Må du og jeg få være med når Jesus kommer. Bevar meg! Kall på mennesker i din trofasthet, Jesus!

Ennå er det dag, ennå nådetid. Kom!

Gud, la det skje!

Gud er god.