Lider du?

Lider du?

Jesus hang på korset og led. Folk spottet ham og sa; ”Se på ham som stolte på Gud, la nå Gud frelse ham!”

Hva med deg? Lider du? Tror du på Gud og har tillit til ham, selvom hjertet ditt protesterer? Og andre protesterer eller spotter kanskje også? ”Har du ikke tro nok? Du som stoler på Gud, hvordan kan han la deg lide slik? La Gud gjøre slutt på lidelsene dine hvis han bryr seg om deg! Har Gud kanskje forlatt deg?”

NEI! Gud har ikke forlatt deg! Han er med deg nå og hver eneste dag, god eller dårlig, helt til verdens ende. Da skal du se Ham og bli Ham lik og være hos Ham til evig tid.

Gud forlot Jesus på korset. Han gjorde det for at Han skal aldri skal måtte forlate deg. Bare bli hos Ham, selv om lidelsene trykker deg ned. Se opp til Ham som kan alt; i, ved og gjennom alt. Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk!

Gud hadde en stor plan for Jesu lidelse og død. Gud har store planer for deg også, selv i dine lidelser. Gud vil trøste deg, Gud vil bruke deg, Gud vil ta deg med inn i sitt spesielle råd. Gud vil vende lidelsene dine til noe godt. Lidelsene er aldri gode i seg selv og spesielt ikke mens de står på. Nei, lidelser er å kjenne fruktene av synden og ondskapen i denne verden. Men Gud har overvunnet det onde! Du er Hans dyrebare øyensten. Det gjør vondt for Ham at du lider. Men Guds mål er Himmelen; for deg og for så mange andre som mulig. Gud vet hva som er best. Han har store planer for deg. Her i dine lidelser, men særlig i evigheten. Der VIL han være sammen med deg. Det er Hans store plan.

Joh 12, 24-26: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.”

Det er ikke godt for hvetekornet å være i jorden. Men det står i Sal 16,10 at Gud ikke forlot Jesus i dødsriket: ”For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse.” Gud var med Ham der. Han er med deg og, også i dødsskyggens dal. Den som vil tjene Jesus, må følge Ham også inn i dødskyggens dal. Men Jesus har gått foran oss der og kjenner denne dalen fullt ut. Og der Han er, skal også du, Hans tjener, være. Og du skal ikke være i tvil; hvis du følger etter Ham og tar ditt kors opp og blir med i korsfølget der Jesus går foran, så vil Gud være ÆRE deg. Som Gud reiste Jesus opp fra de døde, skal Gud dra deg til seg og sette deg i Himmelen sammen med Jesus.

En dag, og det er kanskje ikke så lenge til, skal Jesus ta imot deg i de himmelske boliger og vise deg din bolig der! Da er byrden løftet av. Da får du se og smake Jesu seier over sykdom, lidelse og død. Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal Han stå fram på støvet. Han er den første og den siste!

Gud er god!