Hennes Ætt

Hennes Ætt

Jesu komme til vår jord

var sagt til oss ved Herrens ord;

til Adam og vår alles mor

da syndefallets skam var stor.

Herren Gud gav troens bud;

håp fra kvinnen skulle rinne.

Én Ættling, både mann og Gud,

Barnefødsel skulle bringe.

Ættling god i løftet gitt

ble trodd og ventet lang en stund.

Og endelig var tiden blitt

da Jomfrusønn ble gledesgrunn!