Vi som skal til Himmelen

Vi som skal til Himmelen

Vi som skal til Himmelen

Vet veien dit; Jesus Kristus

Er omvendt til Gud og født på ny

Er utvalgt av Gud og fått del i arven i Himmelen

Går på veien til Himmelen, i daglig omvendelse og tro på syndenes forlatelse

Er riktig kledd for å møte Gud på dommens dag

Blir helliget og mer lik Gud

Elsker de andre troende og samfunnet av Guds barn

Tjener Gud og søker først Guds rike, til andre menneskers gavn og frelse

Elsker våre fiender

Til dette duger bare evangeliet om Jesus Kristus og Guds Ords virkekraft ved Den Hellige Ånd.

La oss be om og arbeide for at vi kan besinne oss på dette i Norge i dag, i kirker og bedehus.

Jesus kommer snart!